est : eng : rus
Riiklik Probleemtooteregister
print

Riiklik probleemtooteregister (lühend: PROTO) on loodud, et pidada arvestust Eestis toodetud, Eestis turule lastud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete tootjate, probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta.

PROTO eesmärk on Eesti õigusaktides sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmise arvestuse pidamine ning registrisse kantud andmete alusel Euroopa Komisjonile jäätmealase teabe esitamine.
PROTOs peavad olema registreeritud kõik Eestis tegutsevad probleemtoodete maaletoojad, sealhulgas kõik rehvide maaletoojad. Ettevõtted saavad end registrisse lisada kas ise või tootjavastutusorganisatsiooni (nt MTÜ Eesti Rehviliit) kaudu, kasutades tootjavastutusorganisatsiooni jäätmekava.

Kui problmeetoodete maaletooja on liitunud TVOga, siis on ta seadusest ja määrusest tulenevad kohustused delegeerinud TVOle kes võtab endale ka kogu vastutuse seaduste ja määruste õige täitmise eest.

Üksikettevõttena registreerimisel peab probleemtoodete maaletooja esitama PROTOle jäätmekava, kus on eraldi välja toodud, kuidas kavatseb ettevõte hakata vanasid probleemtooteid kokku koguma.

Samuti peab ettevõte esitama kord kvartalis PROTOle aruande Eestisse toodud, siin müüdud, riigist välja veetud ning siin toodetud probleemtoodete koguste kohta nii tonnides, kui tükkides.
PROTOsse on vaja ettevõttel esitada ka probleemtoodete kogumise ja taaskasutamise kogused. Kui ettevõte on liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga (TVO), edastab andmed PROTOle TVO.

Rohkem lugemist PROTO kodulehel aadressil: http://proto.envir.ee/

les