est : eng : rus
Rehviliidu tootjavastutussüsteem
print
MTÜ Eesti Rehviliit on loonud tootjavastutussüsteemi, kus rehvide maaletoojad tasuvad MTÜ Eesti Rehvilidule rehvitonni pealt fikseeritud tasu.

Tasu suurus

1. M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite rehvid – 75 EUR/tonn
2. M2, M3, N2, N3 kategooria mootorsõidukite rehvid- 75 EUR/tonn
3. Eriotstarbeliste sõidukite ja traktorite rehvid väiksema diameetriga, kui 1100 mm- 75 EUR/tonn
4. Eriotstarbeliste sõidukite ja traktorite rehvid suurema diameetriga, kui 1100 mm- 135 EUR/tonn
5. Muud rehvid (ülejäänud mootorsõidukid, sh ka spetsiaalsed haagiste Rehvid- 75 EUR/tonn Hindadele lisandub KM 20%.

Rehviliidu liikmetele on arve tasumise tähtaeg kaks kuud ja mitteliikmetele kaks nädalat.

Rehvide maaletooja on ettevõte, kes toob Eestisse müügi või protekteerimise eesmärgil uusi ja kasutatud rehve väljaspoolt Eesti riigipiiri. See tähendab, et Eestisse toodud rehve peab deklareerima ettevõte, kes toob Eestisse uusi ja kasutatud rehve Euroopa Liiduga liitunud riikidest, kui ka Euroopa Liitu mitte kuuluvatest liikmesriikidest.

Maaletoojad ja protekteerijad peavad iga kuu alguses deklareerima rehviliidule eelmisel kalendrikuul maaletoodud, müüdud (esmane müük) ja välja veetud rehvide koguse. Rehviliidule deklareeritakse rehve tonnides ja tükkides nagu seda nõuab Riiklik Probleemtooteregister(PROTO). Protekteerija ei deklareeri nende rehvide müüki, mis on taastatud Eestis kogutud rehvidest.

Rehviliit väljastab arve korrutades deklareeritud rehvide koguse taaskasutustasu suurusega.

Kogutud raha kasutamine

Rehviliit on tootjavastutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on kasutatud ja taastamiskõlbmatute rehvide kogumise ja taaskasutamise korraldamine.

Kui rehviettevõtja (maaletooja või protekteerija) sõlmib tootjavastutuslepingu Rehviliiduga, deklareerib kogused ja tasub arved, delegeerib rehviettevõtja talle jäätmeseadusega pandud kohustused MTÜ Eesti Rehviliidule.

Vanarehvide kogumine

Kehtiva nn Rehvimääruse järgi peab igal tootjal olema vähemalt 70 kogumispunkti üle Eesti. MTÜ Eesti Rehviliidul on neid punkte 95.

MTÜ Eesti Rehviliit korraldab iga kahe aasta tagant hanke uue taaskasutuspartneri leidmiseks. 2015-2016 on taaskasutuspartnerid Nelitäht OÜ, UAB Metaloidas, DP Baltic ja Prismaarendus OÜ.

Kogumispunktides võetakse vanarehve tasuta vastu eraisikutelt, kohalikelt omavalitsuselt ja ettevõtetelt, kes on sõlminud Rehviliiduga lepingu.
les