est : eng : rus
Uudised
print
Uuring: 23% sõidukijuhtidest pooldab naastrehvide kasutusaja lühendamist 2009-04-17

Turu-uuringute AS viis Maanteeameti tellimusel läbi uuringu „"Sõidukijuhtide rahulolu Eesti riigimaanteede talviste sõiduoludega". Muuhulgas tahtis Maanteeamet sõidukijuhtidelt saada arvamust möödunud aastal Maanteeameti poolt välja pakutud ideele kota kehtestada naastrehvidele aktsiisimaks, et soodustada lamellrehvide kasutamist ja aktsiisist laekuvate summade arvel tõsta väiksemate maanteede talihoolduse tasemeid. Idee leidis pooldajaid 18% küsitletute seas. 34% küsitletutest pooldas praeguse olukorra jätkamist, s.t naastrehvide lubatud kasutusaeg on seitse kuud. 23% pooldas naastrehvide kasutusaja lühendamist viiele kuule. 12% oli nõus naastrehvide keelustamisega mitmeaastase etteteatamisajaga.

 

Allikas: Maanteeamet, uuringut saab lugeda siit


les