est : eng : rus
Uudised
print
Jäätmeseaduse muutmise eelnõu 2006-05-16

Keskkonnaministeerium avalikustas Jäätemseaduse muutmise eelnõu. Eelnõus on täpsustatud rehvi mõistet, mis kuulub tootjavastutuse alla. Uus sõnastus on: teeliikluses osaleva mootorsõiduki ja selle haagise rehv, seega on eelnõus viidatud, et tootjavastutuse alla kuuluvad kõik rehvid. Samuti on konkretiseeritud Tootja mõistet ja kohustusi.


Täpsustatud on Tootjate võimalusi seadusest tulenevaid kohustusi täita, kas Tootja teeb seda omal käel või läbi mittetulunduslikus vormis tegutseva tootjate ühenduse kaudu.

Lisaks on uude Jäätmeseaduse eelnõusse sisse kirjutatud kõigi probleemtooteid maaletoova ettevõtete kohutus Probleemtoodeteregistris firma kas ise või läbi tootjavastutusorganisatsiooni arvele võtta.

Jäätmeseaduse eelnõuga saab pikemalt tutvuda aadressil http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC W=138479

Kaur Kuurme

Tegevjuht

 


les