est : eng : rus
Uudised
print
MTÜ Eesti Rehviliit on lõpetanud tegevuse tootjavastutusorganisatsioonin 2016-10-31
MTÜ Eesti Rehviliit on lõpetanud tegevuse tootjavastutusorganisatsioonina alates 01. oktooberist 2016.

Sellega seoses ei saa ka MTÜ Eesti Rehviliidu kogumisvõrku rehve enam tasuta ära tuua.
Eestisse jääb tegutsema üks rehvidega tegelev tootjavastutusorganisatsioon MTÜ Rehviringlus. Edaspidi saate kliendilepinguid sõlmida maaletoojatena MTÜga Rehviringlus ning samuti tegeleb MTÜ Rehviringlus vanade rehvide kogumise ja taaskasutamisse suunamisega.
Täpsem info www.rehviringlus.ee

MTÜ Eesti Rehviliit tänab kõiki rehvide maaletoojaid ning teisi koostööpartnereid, kellega oleme 10 aasta jooksul koostööd teinud. Selle ajaga suutsime luua tarbijatele ning klientidele mugava ning arusaadava üleriigilise vanade rehvide kogumisvõrgustiku ja taaskasutusse oleme suunanud selle perioodi jooksul üle 60000 tonni vanasid rehve.

Kaur Kuurme
MTÜ Eesti Rehviliit
Tegevjuht


Pressiteade 2016-09-29
29.09.2016
MTÜ Eesti Rehviliit
Pressiteade

1.Rehviliit lõpetab tootjavastutusorganisatsioonina tegutsemise

Eesti Rehviliidu üldkoosolek otsustas täna heaks kiita juhatuse otsuse, mille kohaselt lõpetab Eesti peamine vanarehve koguv ja taaskasutusse suunav tootjavastutusorganisatsioon oma tegevuse.
Rehviliidu juhi Kaur Kuurme sõnul on hoiatatud ja vanarehvide vastuvõttu piiratud juba küllalt, kuid ühel hetkel saabub punkt, kust enam edasi minna ei saa. “See hetk on nüüd käes, kus Rehviliit lõpetab tegevuse tootjavastutusorganistasioonina. Me oleme kümne aasta jooksul taaskasutanud 60 000 tonni vanu rehve ning see jääb Rehviliidu liikmete panuseks Eesti keskkonna säästmisesse,” ütles Kuurme.
Eesti Rehviliit säilub tavapärase mittetulundusühingna ning tegeleb edaspidi ainult liikmete huvide esindamise, rehvituru olukorra arendamise ja liiklusohutuse alaste tegevustega. “Samuti on rehviliidul plaanis jätkata tegevust tänase juhatuse koosseisuga kuni taaskasutusse on suudetud suunata tänane vanarehvide laojääk, mis on orienteeruvalt 5000 tonni. Vajalik finantsreserv on liidul tänu õigeaegselt tehtud rahaeraldistele suuremalt jaolt olemas,” lisas Kuurme.
Eesti Rehviliit oleks võinud kaaluda tegevuse jätkamist ja süsteemsete probleemide lahendamise ootamist, juhul kui oleks õnnestunud leida kasvõi ajutine vaheladu pealetulevate rehvide hoiustamiseks, kuid paraku takerdusid kõik variandid pikemaajalisse bürokraatiasse või siis majanduslikult liiga kallite lahenduste taha.
Rehviliidu juhi sõnul loodeti küll viimase hetkeni, et liit saab jätkata tegutsemist tootjavastutusorganistatsioonina, ent hetkeseis seda lihtsalt ei võimalda. “Viimase poole aasta jooksul on rehvisüsteemi puuduste lahendamisel asjad vaikselt liikuma hakanud ja tänan Keskkonnaministeeriumi neid ametnikke selle koostöö eest, mis on viimase 6 kuu jooksul tehtud, ent kahjuks jäi ministeeriumi jäätmeosakond rehvivaldkonna struktuursete probleemide lahendamisega vähemalt 3 aastat hiljaks. Loodetavasti saab süsteem kunagi taas jalad alla. Samas on kohe algamas rehvivahetushooaeg,” märkis Kuurme, kelle sõnul jääb ainsa tootjavastutusorganisatsioonina tegutsema MTÜ Rehviringlus, kellega on võimalik tootjatel tootjavastutusleping sõlmida ning lõpptarbijatel võimalik nende kogumisvõrku rehve tasuta üle anda.

-- Kaur Kuurme
tegevjuht
MTÜ Eesti Rehviliit
Vana Narva mnt 26, 74114 maardu
tel: +372 6 339 246
fax: +372 6 339 241
mob: +372 56 236 697
kaur.kuurme@rehviliit.ee
www.rehviliit.ee
MTÜ Eesti Rehviliit peatab ajutiselt vanade rehvide vastu võtmise 2016-05-16

Teatame, et alates 16. maist 2016 peatame ajutiselt vanade rehvide vastu võtmise.

Anname teada, kui on võimalik jälle vanu rehve meie kogumispunktides tasuta ära anda.

Vabandame ebamugavuste eest,

Kaur Kuurme
Vanemad uudised
les