Seadused

Jäätmeseadus probleemtoode (.pdf)
ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni määrused 108 ja 109  (.pdf)
Probleemtoote registri seletuskiri (.pdf)
Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus (.pdf)
Mootorsõidukite kategooriad (.pdf)
Jäätmeseadus
Romumäärus
Riikliku Probleemtooteregistri põhimäärus
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded vana redaktsioon
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded uus redaktsioon
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded Lisa 1
Rehvimäärus

Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=8&page_id=31

© MTÜ EESTI REHVILIIT. Kõik õigused kaitstud.