Tootjavastutuse põhimõte

Eestis kehtiv Jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mis tähendab, et tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokku kogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise. Probleemtoodete hulka kuuluvad 2006. aastast ka vanarehvid.

Tootjavastutus rakendub ettevõtjatele, nii valmistajatele, maaletoojatele, kui ka hulgi- ja jaemüüjatele, kes peavad vastutama tootes sisalduvate ainete, koostisosade ja toote kui terviku eest alates toote valmistamisest kuni toote muutumiseni jäätmeteks.

Euroopa Liidu liikmesriikides kehtib rehvide puhul tootjavastutuse põhimõte, mille järgselt peavad rehvide maaletoojad ja tootjad finantseerima kasutatud rehvide kogumise ja taaskasutamise süsteemi.

See tähendab praktikas, et tootja või maaletooja lisab uue rehvi hinnale taaskasutustasu ning maksab kogutud raha edasi tootjavastutusorganisatsioonile, mis korraldab rehvide kogumise ja taaskasutamise.

Tootja või maaletooja võib ka ise hakata vanarehvide kogumist ja taaskasutamist korraldama, kuid sellisel juhul peab tootja tagama nõuetekohase üleriigilise kogumisvõrgu kuhu saab rehve tasuta ära anda.
Rehvide edasimüüjatel on kohustus üks ühele vanad rehvid oma töökojas vastu võtta, kui klient ostab töökojast uued rehvid.

Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=3

© MTÜ EESTI REHVILIIT. Kõik õigused kaitstud.